''sona la campana 
i és l’una
com una gran baralla
victoriosa i sana
la dona lluna.''

7
/41
99

sona la campana 
i és l’una
com una gran baralla
victoriosa i sana
la dona lluna

JAUME C. PONS ALORDA
La victòria de la dona lluna, 2008