''element d’aigua-dona
un reconeixement en el tap de la
banyera entesa
ous de sargantana els ulls''

8
/41
98

element d’aigua-dona
un reconeixement en el tap de la
banyera entesa
ous de sargantana els ulls

JAUME C. PONS ALORDA
La victòria de la dona lluna, 2008