''agressiu
irònic
sexual?''

9
/41
97

agressiu
irònic
sexual?

JAUME C. PONS ALORDA
La victòria de la dona lluna, 2009