''entrepà de mamelles
olives negres els mugrons
i dansen-dansen elles
la virtut de la celebració.''

12
/41
60

entrepà de mamelles
olives negres els mugrons
i dansen-dansen elles
la virtut de la celebració

JAUME C. PONS ALORDA
La victòria de la dona lluna, 2009