''quimera pel deliri
oda a la immortalitat:
i pietat, sempre pietat.''

13
/41
59

quimera pel deliri
oda a la immortalitat:
i pietat, sempre pietat. 

JAUME C. PONS ALORDA
La victòria de la dona lluna, 2009