''les caravanes
les caravanes del desig
que van cap al desig i mengen 
del desig i sofreixen el desig, sempre
el desig de la nit blanca''

14
/41
58

pe-
legri-
natge:
caravanes
les caravanes
les caravanes del desig
que van cap al desig i mengen 
del desig i sofreixen el desig, sempre
el desig de la nit blanca   

JAUME C. PONS ALORDA
La victòria de la dona lluna, 2009