''dona    dona    dona
dona    dona    dona
dona    dona    dona
dona    dona    dona
dona    dona    dona
dona    dona    i dolor''

15
/41
57

dona    dona    dona
dona    dona    dona
dona    dona    dona
dona    dona    dona
dona    dona    dona
dona    dona    i dolor
 

JAUME C. PONS ALORDA
La victòria de la dona lluna, 2009