''obeir la pastosa funda de les figues
cantar per la pell invertebrada, odes
antigues, el seu cor és una magrana
estimar la tendresa de la teva mare 
tan plena d’amor i tan         malalta''

17
/41
40

obeir la pastosa funda de les figues
cantar per la pell invertebrada, odes
antigues, el seu cor és una magrana
estimar la tendresa de la teva mare 
tan plena d’amor i tan         malalta 

JAUME C. PONS ALORDA
La victòria de la dona lluna, 2009