''Si t’entregues a la gesta de cantar tota la nit
et despulles de tenebres com poal que vessa mel. 
Teva veu sembla un cometa, meteorit brillant al cel,
un pou negre, fondo i verge que floreix sobre el teu pit.''

>
II. Biel Majoral
22
/41
II. Biel Majoral

Si t’entregues a la gesta de cantar tota la nit
et despulles de tenebres com poal que vessa mel. 
Teva veu sembla un cometa, meteorit brillant al cel,
un pou negre, fondo i verge que floreix sobre el teu pit.

Llibertats vestint albades, llur bell cant provoca zel,
sense dubte ets un prodigi, místic repte corferit,
cantes torres tan alçades com un cony molt ben cosit.
Te n’adones que ens exaltes en la dansa de la fel.

Els de Frankfurt són uns putes, prest sabran què s’han perdut,
teva barba enamorada guarda xauxa com escut.
Sigues sempre, cranc autòcton, mercader d’aquesta figa,

llur fruit sembra meravelles talment coit en cova amiga,
teva veu sempre apassiona com colors de força antiga.
Lentament, com caravanes, el teu somni sempre acut.  

JAUME C. PONS ALORDA
Alfa, omega i mercuri (inèdit),