''Jo he vist l’infinit davant mi,
I tenia el meu rostre.''

27
/41

Jo he vist l’infinit davant mi,
I tenia el meu rostre.

JAUME C. PONS ALORDA
Els estris de la llum, 2008