''Prosperant, l’Art de Ser Pròsper:
Esdevenir el pare de les paraules,
Saber obtenir tota la màgia dels llibres,
Aprendre a ser invisible.''

28
/41

Prosperant, l’Art de Ser Pròsper:
Esdevenir el pare de les paraules,
Saber obtenir tota la màgia dels llibres,
Aprendre a ser invisible.

JAUME C. PONS ALORDA
Els estris de la llum, 2009