''Estar enamorat de la paraula amor
Abans que de l’amor mateix,

Belles característiques d’un món
Insuficient.''

30
/41

Estar enamorat de la paraula amor
Abans que de l’amor mateix,

Belles característiques d’un món
Insuficient.

 

JAUME C. PONS ALORDA
Els estris de la llum, 2009