''Jo sóc l’aprenent del silenci,
tot m’incita a enamorar-me
de tot.''

31
/41

Ser testimoni del misteri,
mer contemplador del món,
arqueòleg de l’essència,
científic de la consideració,
infinit estudiant primigeni,
iniciador de la compassió.
Jo sóc l’aprenent del silenci,
tot m’incita a enamorar-me
de tot. 

JAUME C. PONS ALORDA
Els estris de la llum, 2009