''La mort és vi amb formatge
i l'amor és confós amb un caixó de condons.

No hi ha res que no mereixi la renúncia.''

>
Autòpsia (1979/1984)
35
/41
Autòpsia (1979/1984)

4

            Without guest or God.
                          Ted Hugues

                               A Carlota

Penses els seus ossos
i això és el màxim
que t'acostaràs 
a ella.


El sexe de la fosca
(Tan prop de la mare, quin cos gosarà morir?)

Dir l'home
és dir els sexes que
l'engendraren,  és dir la pedra
que ronca al seu estómac, els animals
que han acabat en aquest estómac,
els aliments que aquests animals
menjaren, la terra on 
es nodriren els aliments,
la memòria que tot ho destil·la
i fa créixer des de dins
com un paràsit
que en nosaltres transita.


Un moniato esdevé dona,
un home es transforma
                           en patata
i llavors tots dos copulen
                           sota la terra
             donant en neix
             un cos-raïm
amb el gest mineral
                            de llur florida.
Amb el temps
             uns peus
                             se n'enamoren,
boixant-lo abans d'esclafar-lo.
La mort és vi amb formatge
i l'amor és confós amb un caixó de condons.

No hi ha res que no mereixi la renúncia. 

JAUME C. PONS ALORDA
Cilici, 2009