''La flaire de fornicacions
es reproduïa per totes les estances
tot sembrant ventres obscurs
amb verrim de ganivet.''

>
Port Baal
/41
Port Baal

Tèrbolament
va quallar la carn amb la penombra 
fins a fer-se un coàgul
infecte, xacrós.
La flaire de fornicacions
es reproduïa per totes les estances
tot sembrant ventres obscurs
amb verrim de ganivet.
Tot quedava prenyat per tot,
i aquell combregava
amb el moll de muscles
des d’on esperava un retorn
sense certeses.
Per això va restar
mut. Callat per sempre,
destruït però intacte.

JAUME C. PONS ALORDA
Carn vol dir desaparicions, 2010