''Quina onada
ha dut aquestes taronges
a la platja?''

5
/61
Bodegó

Damunt la taula blanca
les fruites verdes
enmig d'un brollador de porcellana

La finestra 
oberta a ocells i flaires

Quina onada
ha dut aquestes taronges
a la platja?

El tovalló tot blanc
acull els dits més blancs encara

Ocells i flaires dins
Amb un somriure als ulls
clous la finestra

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Fang del desvetllament 1946), 2000