''Escarabat furient 
sota núvols de fulles 
rebels, empenys, tresor 
de pols, a uns horitzons 
mesquins el teu destí 
sense pietat.''

7
/61
Escarabat

Escarabat furient 
sota núvols de fulles 
rebels, empenys, tresor 
de pols, a uns horitzons 
mesquins el teu destí 
sense pietat. 

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Fang del desvetllament 1946), 2000