''Esclau 
de llibertat l'aferren 
desig d'espai, desig 
d'ala desclosa sempre. 
Fútil destí d'ocell! 
La llum escapça noses 
com pètals ja marcits.''

8
/61
Ícar

En va malden les ales 
rovellades de llum. 
Amunt, amunt, més aire, 
més horitzons! Esclau 
de llibertat l'aferren 
desig d'espai, desig 
d'ala desclosa sempre. 
Fútil destí d'ocell! 
La llum escapça noses 
com pètals ja marcits. 

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Arbre de foc i cendra, 1946), 2000