''...país 
         aquest 
ciutat 
         Barcelona 
temps 
         novembre del 
                             1960''

12
/61

Quaranta-tres d'espatlla 
sabates trenta-sis 
                          o trenta-set 
ull 
         els teus ulls 
cabell 
         tèbiament castany 
país 
         aquest 
ciutat 
         Barcelona 
temps 
         novembre del 
                             1960 

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Com una clau, 1960), 2000