''Com una clau 
entrant 
a poc a 
poc 
al  
pany''

13
/61

Com una clau 
entrant 
a poc a 
poc 
al  
pany

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Com una clau, 1960), 2000