''... la pols entre les dents''

>
En memòria del Vietnam, des de Barcelona (tardor del 1968)
14
/61
En memòria del Vietnam, des de Barcelona (tardor del 1968)

B.

                                                   6 
                                               ardent 
                      1 
                    gris 
     2 
  cisterna 
                                    3 
                                fòsfor 
                                                                                      7 
                                                                                    cendra 
                         5 
                    glaçar 
             4 
         ganivet 
                8 
       un refugi 
                                                                10 
                                                             els ulls 
                                   9 
                              el sol 
                             als ulls 
                                                                                     11 
                                                                                    sang 
                                             12 
                                           horitzó 
            13 
        perdre's 
                                                                      17 
                                                                    aigua 
                                                                    només 
                         19                  16 
                      vidres             el tro 
          14 
  incandescent 
                                   15 
                                 el tro 
                   18 
                la pols 
                                                                     20 
                                                      la pols entre les dents

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Tardors, 1968), 2000