''la nit                           la mar 
la ploma                     la tarda 
la taula                        la carta 
la boca                       la mirada''

16
/61
4

el telèfon                     el vent 
el vas                          el vol 
el cendrer                    el peu 
el sostre                      el paper 
el llapis                       el temps 
el llit                           el prat

el pit                           el dit 
la veu                         la neu

la nit                           la mar 
la ploma                     la tarda 
la taula                        la carta 
la boca                       la mirada 
la galta                       la parpella 
la mà                          la paraula

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Crònica d'una onada, 1970), 2000