''al 
costat 
de la 
pedra 
solemne 
una 
petxina 
pentina 
aigua 
i  
reflex''

>
Columna trencada
19
/61
Columna trencada

al 
costat 
de la 
pedra 
solemne 
una 
petxina 
pentina 
aigua 
i  
reflex 

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Moviment intermitent, 1970-1976), 2000