''...dalt del vaixell on ja el foll capità 
tallarà amb la mirada l'ampla extensió de  
     foc i glaç 
jaurem ben enllaçats al fons de la cabina 
mentre a la porta el gos de tant en tant 
rasca amb la pota.''

>
Horitzó de gel
20
/61
Horitzó de gel

naufragarem en aigües d'un pes inesperat 
quan vents amb dents de vidre 
assetgen els turmells de tots els cors 
mig oblidats

amb les restes del naufragi 
construirem un diminut palau secret 
on amagar velles llanternes 
i velluts pàl.lids

cada matí amb gel i escarpra 
esculpirem un monument que la nit 
amb la calor d'alguna estrella erràtica 
destruirà implacable

dalt del vaixell on ja el foll capità 
tallarà amb la mirada l'ampla extensió de  
     foc i glaç 
jaurem ben enllaçats al fons de la cabina 
mentre a la porta el gos de tant en tant 
rasca amb la pota

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Moviment intermitent, 1970-1976), 2000