''angles enemics del goig        espill profund m'endinso mut t'abraço''

21
/61

als vidres de sobte apareixen creixen els carrers        la gent camina        arbres cotxes        t'escolto        i veig com la claror voga lleugera        declina        cau         els reflexos cobreixen les places        t'escolto però la veu no m'arriba        es fa difícil el pas        t'abraço ara encara        sota la curta resplendor de l'hivern els reflexos        crisàlides de les profunditats        esclaten a ple dia        omplen l'aire de rialles        la seva llum és dura quasi cruel        persistent esborra cendra ombres        angles enemics del goig        espill profund m'endinso mut t'abraço 

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Informació personal, 1970), 2000