''la línia prima del somriure

els cabells com una música lenta 
llisquen entre el coll i la galta''

>
La línia prima
25
/61
La línia prima

la línia prima del somriure

els cabells com una música lenta 
llisquen entre el coll i la galta

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Itinerari diürn, 1972), 1972