''En la nit xiscla el vent finestra enllà 
estrelles i planetes com un vel 
destil.len fred silenci al fons del cel 
cerco la veu la teva veu en va''

26
/61

En la nit xiscla el vent finestra enllà 
estrelles i planetes com un vel 
destil.len fred silenci al fons del cel 
cerco la veu la teva veu en va

On ets pètal de rosa mut anhel 
ull resplendent on ets on anirà 
oh neu cavall poruc la meva mà 
quan tiba fort el fil de l'alt estel

Al més profund del pou quin llum espera 
ningú no sap quan plou per on navega 
una passa endavant una endarrera

Però la veu tan lluny el vent l'ofega 
branda amb delit les fulles la palmera 
davant un núvol blanc el somni brega

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Quan ombra i ombra encaixen malament, 1973), 2000