''pesa el buit 
                        milers de finestres 
                                                      ulls cecs 
son rere vidres       de pols 
     silenci rere soroll 
                                       i brega

          a les places 
                              somni de calç 
                                                      encara''

29
/61

QUART CREIXENT

la ciutat 
            lluna de fum 
                             s'enfila 
temps amunt

                      gotes de sols 
                                           ja vells 
                      s'encenen pels balcons 
                                           i les placetes

llums vacil.lants 
                           constel.lació febrosa 
                                                            vi verd 
 

LLUNA PLENA

roda damunt terrats 
                                  antenes 
                                                 dents 
                                                             ciment 
     tenyits

                   només per una estona

                                                        de blanc de plata 
 

QUART MINVANT

esquerdes als murs 
                                                           ona 
                               ofegant-se en la seva pròpia empenta

veu fonent-se

                                                     ganivet de cendra 
 

LLUNA NOVA

     pesa el buit 
                        milers de finestres 
                                                      ulls cecs 
son rere vidres       de pols 
     silenci rere soroll 
                                       i brega

          a les places 
                              somni de calç 
                                                      encara

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Lluna de fum, 1978-1980), 2000