''la fosca llum 
que il.lumina l'instant 
per quin sentit 
ens entra i ens travessa?

s'atura el temps 
en el poema''

33
/61
Raons

*

poema 
festa dels mots

contactes inesperats 
                                 salts 
d'una paraula a l'altra

esclats d'imatge 
esclats de sentit

lligams secrets 
entre els mots i els objectes

sostenen els mots les imatges 
que fan possibles les coses

*

el vers 
mesura de l'instant 
                               l'instant 
de la construcció del vers

una porta tancada sense pany

parèntesi de realitat 
a l'interior de la realitat 
sense parèntesi

silenci fet paraules 
silenci parlat 
                     perlat 
com un collar impalpable 
però visible

visibilitat de les imatges 
amb peus de mots 
s'aixequen damunt la pàgina

*

el ritme del poema 
la respiració del poema

pulsacions  
temps 
espais plens i buits

ritme de la veu  
ritme de la imatge

ritme dels silencis 
dels espais blancs

ritme de la mirada 
del vent 
del pensament

sagetes convergents 
a l'instant 
a l'enfilall d'instants 
del poema

*

la fosca llum 
que il.lumina l'instant 
per quin sentit 
ens entra i ens travessa?

s'atura el temps 
en el poema

fulles i herbes 
dels marges del riu

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Paranys i raons per atrapar instants, 1981), 2000