''I   nici de camins encara no fressats 
                                                     on 
X   iuxiuegen ocells de tots els segles''

>
Per un calendari Foix
34
/61
Per un calendari Foix

J   ocs de mots al jardí

V   ora del lloc on heu deixat les claus

F   ràgils esclats

O   nix polit en destres tardes llargues

I   nici de camins encara no fressats 
                                                     on 
X   iuxiuegen ocells de tots els segles

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Ampit, 1982-1984), 2000