''Totes les coses tenen un respir 
el contacte del somni és una escletxa  
les mans són un camí de la mirada 
el respir d'una mà és la paraula''

>
Estiu del 79
35
/61
Estiu del 79


Ha obert la porta per anar-se'n però 
havia oblidat una cinta 
un llapis un mirall 
una capsa de llumins 
una pestanya 
l'angle d'un somriure 
una mica de fum entre les celles


Totes les coses tenen un respir 
el contacte del somni és una escletxa  
les mans són un camí de la mirada 
el respir d'una mà és la paraula

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Ampit, 1982-1984), 2000