''cercles de mots entorn del seu silenci

portes del somni obertes

s'escampa el fum com una mar feixuga''

>
Conjunció imprecisa
37
/61
Conjunció imprecisa

caçar al vol alguna pols d'estrelles

dura llavor del foc

cercles de mots entorn del seu silenci

portes del somni obertes

s'escampa el fum com una mar feixuga

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Angle de llum, 1984), 2000