''fondària inabastable 
a l'amagat recer

entrar amb peus de vent 
a aquest jardí secret''

39
/61
Opció

entrar al seu món 
com a una cambra amb sol

desig del braç 
de l'aigua del migdia

fondària inabastable 
a l'amagat recer

entrar amb peus de vent 
a aquest jardí secret

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Angle de llum, 1984), 2000