''la veu

         com és de prim 
el seu relleu 
                    però brilla''

>
Veu de lluny
40
/61
Veu de lluny

mig emboirat 
                      el sol 
d'un rosa tremolós 
vesteix els branquillons 
d'un arbre sec

vidres enllà

silenci o remor 
d'altres notes

claror de lluny 
                       la veu

la veu

         com és de prim 
el seu relleu 
                    però brilla

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Angle de llum, 1984), 2000