''l'instant 
de la verema

refulgents 
gotims d'or 
apareguts 
quan ja no els esperaves''

41
/61
Verema

l'instant 
de la verema

refulgents 
gotims d'or 
apareguts 
quan ja no els esperaves

la seva llum 
de sobte 
omple 
l'estança

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Angle de llum, 1984), 2000