''les paraules  
són coses 
               o són miralls 
de coses?''

43
/61

les paraules  
són coses 
               o són miralls 
de coses?

els colors  
              són la pell 
o són el cos?

tot té un dring 
                     un pes 
i una mesura

matí ventós 
tarda emboirada

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Espais de veu, 1987), 2000