''hi ha un espai 
darrere cada mot

i aquest és un espai buit''

44
/61

segurament 
no és amb el mot segurament 
que hauria de començar 
aquest poema

hi ha un espai 
darrere cada mot

i aquest és un espai buit

si mires ben endins 
hi ha una punta d'agulla

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Espais de veu, 1987), 2000