''bru esguard 
pluja d'estels 
blau de foc 
i cor de lluna''

45
/61

fresc esguard 
camins de neu 
blava mar 
i blau de lluna

blau esguard 
ombra de calç 
blau de cel 
i groc de pruna

groc esguard 
camí de vent 
blau de nit 
i ombra bruna

bru esguard 
pluja d'estels 
blau de foc 
i cor de lluna

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Espais de veu, 1987), 2000