''aquestes lletres 
que escric 
les fan surar

es perden en el buit 
si les oblido?''

46
/61

dues ombres 
dues barques

mar endins 
nit endins

aquestes lletres 
que escric 
les fan surar

es perden en el buit 
si les oblido?

un fil de vent 
encara les empeny

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Espais de veu, 1987), 2000