''Orfes de llum estrictament precisa 
quan ja no és l'hivern però encara 
la primavera no dibuixa escales 
de color a les finestres''

47
/61
Elegia

Orfes de llum estrictament precisa 
quan ja no és l'hivern però encara 
la primavera no dibuixa escales 
de color a les finestres

no sabria què dir-te si em preguntes 
per què els mobles tenen avui 
aquest aire tan ple d'indiferència

damunt la taula estenc 
un vull de paper blanc 
esperant que les flors hi projectin 
llur ombra

la seva resplendor és massa feble 
deixa un polsim només 
impalpable

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (El color de les pedres, 1989), 2000