''ha aixecat el vol 
decidit la garsa 
entre els branquillons 
es pentina el sol''

>
Cançó del bosc
49
/61
Cançó del bosc

una pinya cau 
els pinyons s'escampen 
teixeixes el cant 
dessota el cel blau

ha aixecat el vol 
decidit la garsa 
entre els branquillons 
es pentina el sol

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Catorze cançons i una elegia, 1993), 2000