''damunt la roca roja 
                                  percudeix 
                      el cant encès 
         de la cigala''

51
/61
Present

damunt la roca roja 
                                  percudeix 
                      el cant encès 
         de la cigala 

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire: obra poètica (Hoste del dia, 1994), 2000