''            alces la veu 
com una branca verda enmig 
            del camp desert ''

53
/61
Veu

            alces la veu 
com una branca verda enmig 
            del camp desert 

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
signe d'aire: obra poètica (Hoste del dia, 1994), 2000