''espai tancat 
arbres o mans 
la nit s'enfila sons amunt 
el cos 
platja de llum onades 
somni encerclat 
constància de penombres''

54
/61

espai tancat 
arbres o mans 
la nit s'enfila sons amunt 
el cos 
platja de llum onades 
somni encerclat 
constància de penombres 

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
signe d'aire: obra poètica (Hoste del dia, 1994), 2000