''l'hora del somni és 
inici o cascada 
ara i aquí sens ombra''

55
/61

entreobres el somriure 
un instant que il.lumina 
l'aire 
arc de sageta blanca 
l'hora del somni és 
inici o cascada 
ara i aquí sens ombra 

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
signe d'aire: obra poètica (Hoste del dia, 1994), 2000