''penso el teu cos 
com una fresca llum 
palpable

com or marí''

56
/61
Pigmalió

penso el teu cos 
com una fresca llum 
palpable

com or marí

com l'eclosió 
d'un mot 
immensurable

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
signe d'aire: obra poètica (Hoste del dia, 1994), 2000