"com si la cosa anés per llarg 

quan només som dos cadàvers 

vestits de carnaval..."

>
Farsa
1
/2
Farsa

Exhibir-nos desoint 

cada símptoma de final 

i haver vingut endiumenjats 

com si la cosa anés per llarg 

quan només som dos cadàvers 

vestits de carnaval.

SANDRA BLANCH
Era això, 2019