''Contra el ritme
Contra el ritme
Contra el ritme
Puta ritme
Jo dic Puta
Puta Puta
Perquè vull''

48
/68
Rima

Contra el ritme
Contra el ritme
Contra el ritme
Puta ritme
Jo dic Puta
Puta Puta
Perquè vull
 

CARLES REBASSA
Els joves i les vídues, 2006