''És un mal costum de vídues 
malparlar de les madones,
els homes ministerials,
les femelles del tren d'Inca
i els cosins de les femelles,
sense fer juí dispar...''

>
Miquel Bauçà, poeta universal de Catalunya
51
/68
Miquel Bauçà, poeta universal de Catalunya

Qui barata, el cap es grata.
Els judicis, tan antics,
són anithigiènics, paràsits,
estrelleta sense llum.
És un mal costum de vídues 
malparlar de les madones,
els homes ministerials,
les femelles del tren d'Inca
i els cosins de les femelles,
sense fer juí dispar...
I qui són per judicar
qualitats o migradeses?

CARLES REBASSA
Els joves i les vídues, 2006