''reneix despres sense obediensia 
kalsinat aixi seras un ome ke kamina 
despres viuras despres esent no un deu de lhum 
un animal una enerjia 
ke s'esten i ensega els prats 
i vola''

>
Roza núm. 2
58
/68
Roza núm. 2

fa sol enmidj del sol ets l'Aire 
manten-te viu -pel fok! 
el vent viu i la verge folha 
arrabasa't la veu i lhensa-la 
kontra el rokam on tot es fon 
i la vida emmudeix de kop 
vermelha farta de vergonha 
kuan ja no's la vida i es nomes el dia 
menja't la nit sempre vuit homes balhen  
el dans solitari 
ke no 
es tuda 
investiga dins el vent ke du enerjia 
et komptaras les venes i beuras 
dels rierols de sang ke t'an nodrit 
vuit-sents dies de gener de fang 
al vent la mort al vent 
la sang a l'Aire 
i no digis res travesa les abitasions 
siges venjatiu siges l'homisida del temps 
mata al vent -pel fok! 
balha el dans devora el fok frueix del fok 
i krema't konta-li al fok el seu desti 
ke s'eskarrufi mostra-li les kames 
i trepidja'l amb els peus deskalsos 
ke mori el fok -per l'Aire 
despres ke resusiti siges fam del fok 
i mor despres 
reneix despres sense obediensia 
kalsinat aixi seras un ome ke kamina 
despres viuras despres esent no un deu de lhum 
un animal una enerjia 
ke s'esten i ensega els prats 
i vola 

CARLES REBASSA
Poezies (Bartomeu Matagalhs), 2001